Apply Now Contact Us
PrintSend this page to a friendShare this


Online Registrácia!

Pozorne prosím vyplňte nasledujúcu prihášku. Keď stlačíte submit, vaša prihláška bude odoslaná na spracovanie do nášho vzdelávacieho centra.

Poznámka: Prosím vyplňte pre každé dieťa osobitnú prihlášku.

Info o táborníkovi/rodičoch
Meno
  Prvé
Stredné Priezvisko  
Adresa
  Ulica
Mesto Krajina
PSČ
Dátum narodenia
   
Kontakt
  Telefónne číslo
Email
 
Škola
  Škola
Hebrejská škola Ročník:
Matka dieťaťa
  Meno matky
Hebrejské meno Tel.č. do práce Mobil
Otec dieťaťa
  Meno otca
Hebrejské meno Tel.č. do práce Mobil
Telefónny kontakt v nudzi
  Meno
Telefónne číslo Vzťah k dieťaťu  
Detský lekár
  Meno
Telefónne číslo    

Email

     
           
Zloliť vekovú skupinu dieťaťa
Vek 7-9
Vek 10-12  
Vek 3-4
Vek 5-6  
 
 
Please indicate number of sessions your child will attend camp:
 
     
Dôležité:
Prihláška musí byť vyplnená a odoslaná pred príchodom dieťaťa do tábora.
Forma úhrady: Hotovosť  Mastercard Visa  Bankový prevod
Prečítal/a som si všetky informácie o tábore, vyplnil/a som prihlášku a súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo všetkých výletov tábora Gan Israel a súhlasím, aby mu v prípade núdze bola poskytnuté lekárske ošetrenie.  
   
  Dátum vyhotovenia:
PrintSend this page to a friendShare this

Camp Gan Israel Bratislava Drevena ul. 4 Bratislava, 81106 Slovakia 421-905-964-155
Súčasť najväčšej siete židovských táborov sveta, Camp Gan Israel International

Powered by Chabad.org © 1993-2014 Chabad-Lubavitch Media Center. All rights reserved.