Apply Now Contact Us
PrintSend this page to a friendShare this


Náš personál

Gan Israel sa hrdí vynikajúcim personálom. Všetci pracovníci majú skúsenosti s táborovými aktivitami a vyznačujú sa láskou k práci s detmi. Deti sú rozdelené do malých skupín, čo umožňuje individuálny prístup, priestory dobre vybavené. Počet táborníkov na  jedného vedúceho je jeden až desať.Každú výberovú aktivitu vedie profesionálny lektor.

Riaditeľka tábora má dlhoročnú tábornícku prax. Riadi táborových vedúcich a zodpovedá za dlhoroèný a a komplexný rozvoj tréningového programu pre vedúcich. Riaditeľka má veľkú prax s detmi počnúc predškolským vekom až po mladistvých a tak je aj hodnotnou priateľkou všetkým zúčastneným a navyše kvalitnou administrátorkou tábora.

Jednotlivé táborové profesie obsadzujeme kvalitnými ľuďmi, ktorí absolvujú potrebný výcvik. Po všetky roky existencie sa tábor Gan Israel sa vyznačuje štruktúrou malých skupiniek s kvalitným dohľadom, v ktorých sa najlepšie zabezpečí opatera, inštruktáž a dohľad detí Vedúci prešli kvalitným tréningom, sú skúsení a majú svoju prácu radi.

  

   Yehudis Heller- Hlavna veduca  
 

 Nechama Freida Heller- Veduca Kiddy Camp

Leah Gindi- Veduca Kiddy Camp 

 
   Menucha Borochov- CGI veduca  


 

 

PrintSend this page to a friendShare this

Camp Gan Israel Bratislava Drevena ul. 4 Bratislava, 81106 Slovakia 421-905-964-155
Súčasť najväčšej siete židovských táborov sveta, Camp Gan Israel International

Powered by Chabad.org © 1993-2014 Chabad-Lubavitch Media Center. All rights reserved.